Skip to main content

گروه صنعت: بوستر پمپ از مهم‌ترین دستگاه‌های افزایش قدرت آب در واحدهای مسکونی بلند و با تعداد واحدهای بسیار زیاد است که امروزه به یکی از اجزای اصلی در صنعت ساختمان سازی تبدیل شده است.

بوستر پمپ, Feb 16 2020 on lauramarie204.withknown.com